หน้าแรก

logo25years

ขอเชิญชวนพี่น้องวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน  ร่วมงานครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ในวันที่

14 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สถานที่จัดงาน

ณ. ลานหน้าอาคารนวมินทราชินี มจพ.

ติดต่อ สอบถามเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหาทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์กับเราได้ที่ โทร. 4231

กำหนดการ

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาคณะและรับของที่ระลึก

 

enewssci@gmail.com

ความคิดเห็น “หน้าแรก

  1. ภาควิชาที่ต้องการใช้เว็บไซต์แห่งนี้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ 4231

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>